Medlemsbetingelser

 1. Avtalens parter og innhold

Når du registrerer deg på «Mine sider» på www.fernerjacobsen.no vil du automatisk bli medlem av lojalitetsprogrammet vårt (Også kjent som Fernerbonus). Ved å registrere deg vil du («Medlemmet)» godta lojalitetsprogrammets og bedriftens vilkår og betingelser i forhold til bonus (Ferner Jacobsen AS, organisasjonsnummer 813 025 582). For å registrere deg er du nødt til å være en privatperson over 15 år. Hvert medlem må identifisere seg med e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato og akseptere medlemsbetingelsene.  Det er ikke tillatt å opprette mer enn én brukerkonto per person.

 1. Opptjening av bonus

Bonus opptjenes gjennom handel hos Ferner Jacobsen i nettbutikken og selskapets butikker i Oslo, Fredrikstad og på Fornebu. Ved handel i nettbutikk må du være logget inn på «Mine sider» før handelen er gjennomført. Ved handel i butikk må telefonnummer registreres før handelen er gjennomført. Det er viktig at medlemmet har oppdatert telefonnummer og e-postadresse på «Mine sider» på www.fernerjacobsen.no.

Bonus opptjenes på varer kjøpt til ordinær pris. Varer kjøpt til rabattert pris gir ikke bonus. Det samme gjelder ved bruk av rabattkoder eller andre former for rabatt. Det generes ikke rabatt på salgsvarer. Det gis i dag 15% bonus på alle ordinære varer. Ferner Jacobsen kan øke eller minske bonusandel i utvalgte perioder, tidsrom og for ulike produkter. Bonus opptjent gjøres tilgjengelig på www.fenerjacobsen.no etter gjennomført handel. Bonus gjelder ikke bruk av rabattkoder eller produkter kjøpt på salg. Kun ordinære varer. Du får ikke bonus på fraktbeløp ved handel i nettbutikk.

Ved handel kan alle mulige betalingsmidler benyttes og det generes automatisk bonus ved kort, faktura eller kontant. Det generes ikke bonus på beløp kjøpt med bonus.

 1. Oversikt over opptjent bonus

Medlemmet finner oversikt over opptjent bonus ved å logge inn på "Mine sider". Medlemssidene inneholder oversikt over kundeforholdet med blant annet medlemsprofil, bonus og kjøpskvitteringer. Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere godskrevet bonus dersom bonusutbetalingen skyldes en feil/feilberegning. Det samme gjelder ved returer i nettbutikk. Urettmessig opptjent og anvendt bonus kan medføre krav til medlem dersom korrigeringen medfører negativ bonussaldo. Ved årsslutt kan selskapet kreve inn negativ bonussaldo og sende ut faktura til medlemmet.

 1. Bruk av bonus

Medlemmet kan bruke bonus ved kjøp av varer hos Ferner Jacobsen. Ved å oppgi telefonnummer i handel i butikk vil man kunne bruke som betalingsmiddel. I nettbutikk vil knappen «Bruk bonus» være synlig i nettbutikk dersom man er logget inn og har opptjent bonus.

 1. Bonusgyldighet

Bonus er gyldig i ett år fra dagen den er opptjent. Det er ingen mulighet å forlenge dette eller endre på utgått bonus.

 1. Behandling av kundeinformasjon

All behandling av medlemsinformasjon skjer i henhold til lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 og retningslinjer gitt av Datatilsynet.

8.1 Registrering av opplysninger

Ved innmelding i lojalitetsprogrammet registreres blant annet navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato. Kjøpsdata som innhentes innbefatter informasjon som beløp, produkter, dato, selger og hvor kjøpet er gjennomført. Denne informasjonen kan knyttes sammen med informasjon fra eksterne kilder (nummeroppslag, adresseregistre mm.), som benyttes for å berike og vedlikeholde medlemsprofilen. Medlemmets personopplysninger vil bli lagret så lenge medlemmet er med i bonusprogrammet. Enkelte opplysninger som f.eks. transaksjonshistorikk vil i hht. bokføringsplikten i regnskapsloven bli oppbevart i hht. lovens bestemmelse om varighet.

8.2 Sikkerhet

Det benyttes flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av medlemmets personopplysninger.

8.3 Analyse og kommunikasjon

De registrerte medlemsopplysningene benyttes til analyser og som grunnlag for utsendelse av relevante medlemstilbud og informasjon på SMS og e-post. Det er mulig å melde seg ut av alle SMS og/eller e-postlister. Det er også mulig å endre preferanser på hvilke e-poster man ønsker å få tilsendt. Vi anbefaler å ha på informasjon om bonus slik at man får påminnelser om utgående bonus. Vi anbefaler også våre skreddersydde og personlige nyhetsbrev per e-post.

8.4 Innsyn, retting og reservasjon

Medlemmet har til enhver tid rett til innsyn, retting og sletting av registrerte personopplysninger. Medlemmet kan når som helst kan trekke samtykket tilbake.

8.5 Deling, utlevering, lagring av opplysninger

Medlemmet samtykker til at Ferner jacobsen og selskapets underleverandører, Boostcom, kan bruke opplysningene fra registreringen, samt kjøps- og bonusinformasjon til analyse og kommunikasjonsformål. Selskapet er behandlingsansvarlig for medlemsopplysningene. Selskapet benytter underleverandører for den tekniske delen av databehandlingen. Databehandleren behandler personopplysninger etter avtale med Ferner Jacobsen og ihht lover og retningslinjer.

 1. Endringer

For å opprettholde kvaliteten og forbedre tjenesten vil det kunne foretas endringer i de tjenester. Brukervilkårene vil kunne endres, herunder vil det kunne innføres nye regler, vilkår eller betingelser for lojalitetsprogrammet dersom det anses nødvendig i forbindelse med videreutviklingen av bonussystemet. Er endringene viktige for medlemmet, vil du bli informert om disse. Gjeldende medlemsbetingelser er til enhver tid tilgjengelig på nettsiden.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Ferner Jacobsen er opptatt av at all informasjon som legges ut på, og om lojalitetsprogrammet skal være så korrekt som mulig, og det vil etterstrebes at de data som er tilgjengelige er korrekte. Selskapet vil derfor fortløpende gjøre nødvendige oppdateringer av informasjon som er tilgjengelig i Kundeklubben. Selskapet påtar seg likevel ikke ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i den informasjonen som er tilgjengelig. Selskapet er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på Kundeklubben. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, uteblitt fortjeneste eller for annet tap som skyldes at informasjonen publisert i applikasjonen er feil, vises eller presenteres på feil måte eller er helt uteblitt på grunn av feil fra oss eller andre forhold.

 1. Force Majeure

Dersom det skulle oppstå forhold som gjør det helt eller delvis umulig å tildele bonus, bruk av bonus eller kjøp av produkter/tjenester opphører forpliktelsen så lenge forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

 1. Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskapet i bonusprogrammet gjøres ved å kontakte mail@ferner.no. Ved iverksettelse av oppsigelsen slettes medlemmets ubenyttede bonus og opptjening av bonus opphører.

 1. Brudd på medlemsbetingelser, misbruk og mislighold

Ved brudd på medlemsbetingelsene, misbruk av bonus eller annet mislighold, kan medlemskapet bli oppsagt med øyeblikkelig virkning. Misbruk av bonus kan medføre politianmeldelse og krav om erstatning.

 1. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på beregning av bonus må kjøpskvittering fremlegges. Ta kontakt med mail@ferner.no dersom det gjelder nettbutikk, eller post@ferner.no dersom det gjelder butikk.